Projekt Edison

Projekt Edison

Edison je multikulturní vzdělávací projekt, který probíhá ve spolupráci s organizací AISEC. Spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností a seznamuje je tak s tradicemi a zvyklostmi různých zemí.

Naše škola se zapojila do tohoto projektu, a proto k nám, resp. do obce Šilheřovice, přijede v termínu 10. 9 – 17. 9 2017, od neděle do neděle, skupina 3- 4 zahraničních studentů ve věku18 – 30 let. Tito studenti budou během celého týdne navštěvovat jednotlivé ročníky ZŠ a seznamovat je formou připravených prezentací se svou zemí, svými zvyklostmi, kulturou, zajímavostmi atd. Předpokládáme, že každý student navštíví každou třídu na 2. stupni třikrát, na prvním stupni a v MŠ jedenkrát až dvakrát. Veškeré prezentace budou probíhat v anglickém jazyce a měly by odpovídat věkové úrovni žáků jednotlivých ročníků, případně budou doplněny překladem učitele.

Přínos projektu spočívá v tom, že si žáci prohloubí znalosti anglického jazyka, resp. někteří jej uslyší „poprvé v praxi“. Žáci budou mít možnost poznat studenty jiných zemí, prohloubí se tak multikulturní vnímání světa, uvědomí si, že každý jsme něčím odlišný, každý žijeme jiným způsobem života a v jiném sociálním prostředí. Žáci si prohloubí i geografické znalosti světa. V neposlední řadě budou mít možnost prožít výuku „tak trošku jinak“.

Součástí celého projektu je i zabezpečení týdenního programu a ubytování pro tyto studenty. Uvítali bychom proto, kdyby se mezi Vámi, rodiči, našlo 3 – 5 hostitelských rodin, které by byly ochotny studenty u sebe na tento týden ubytovat a poskytnout jim sociální zázemí (stravu a nocleh, oběd bude zajištěn školou). Ve spolupráci se ZŠ pak připravit pro studenty program, který by i jim umožnil poznat rodiny v České republice, naši kulturu a zvyky. Po celý pracovní týden od 8:00 do 14:30 hodin bude program studentů vázán na ZŠ a MŠ Šilheřovice.

Pro konkrétní skupinu rodin, které by byly ochotny u sebe studenty ubytovat, bychom rádi uspořádali malou besedu s osobou, která má již s tímto projektem patřičné zkušenosti. Budete tak mít možnost získat odpovědi na všechny Vaše otázky.

Projekt EDISON již probíhá v České republice delší dobu. V případě, že byste o zapojení do tohoto projektu měli zájem, můžete nahlédnout do referencí na níže uvedených internetových stránkách.

 

https://aiesec.cz/pro-skoly/

https://www.zsbohuslavice.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=ML7Kz9B_Cao

https://www.youtube.com/watch?v=OAn1chsXHF8

https://www.youtube.com/watch?v=R0tq183X26E

https://www.youtube.com/watch?v=RhNaZLMsQPg

 

Věříme, že se společně s námi do celého projektu zapojíte a všichni z něj budeme čerpat mnoho nových prožitků a poznatků o jiných kulturách.