Vítání prvňáčků

17.09.2014 21:23

Prázdniny rychle utekly a 1. září se sešli letošní prvňáci v doprovodu rodičů na obecním úřadě, aby společně s představiteli obce, školy a unie rodičů slavnostně zahájili svůj první školní rok. Po pěkném programu, který pro ně připravila paní učitelka Lukavcová se svými páťáky, k novopečeným žákům promluvily ředitelka školy paní Žvaková, starostka obce paní Thomasová a předsedkyně unie rodičů paní Smolková. Žáci převzali krásné dárky, vyfotili se na památku a pak se vydali do školy, aby si prohlédli svou třídu.

Novým žákům přejeme na cestě za poznáním hodně úspěchů a zajímavých zážitků, rodičům trpělivost a radost z jejich šikovných dětí.

Ludmila Hlaváčková, třídní učitelka