Vánoční výstava

13.12.2015 20:55

    V pátek 27. 11. se jako každý rok konala v sále Městského úřadu v Šilheřovicích vánoční výstava výtvarných prací žáků naší školy.

    Na tuto akci jsme se se žáky připravovali poctivě od začátku školního roku, tedy od září, ve všech hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. Vyráběly se vánoční baňky, věnce, stromky, závěsy do oken, zápichy do květináčů, čertíci, sněhuláci, svícny, šperky a mnoho dalších. K těmto výrobkům přibyly také ještě některé výrobky rodičů a prarodičů našich žáků, za což bychom jim chtěli ještě jednou velice poděkovat.

    Jednotlivé výrobky nebyly vystaveny pouze na odiv, a že se bylo na co dívat, ale návštěvníci výstavy
si je mohli za symbolickou cenu zakoupit, odnést domů a těšit se z nich i nadále a vyzdobit si pokoj, byt či dům v nadcházejícím vánočním čase.

    Výtěžek celé akce bude použit na potřeby žáků. Všem, kdo si výrobky zakoupili, moc a moc děkujeme. A velký dík patří také všem žákům, kteří usilovně pracovali, a jejich pedagogům, kteří je trpělivě vedli a i letos přišli s novými nápady. Díky!

Mgr. Plačková Lucie