Setkání s rodiči

30.08.2017 17:15

26. září 2017        Téma: Sebepoškozování v dětském a adolescentním věku

Seminář seznamuje s definicí, metodami a příčinami záměrného sebepoškozování. Informuje o osmi typech motivace k tomuto chování. Zabývá se vztahem psychických poruch a sebepoškozování. Informuje o léčbě a zejména výchovných postupech, jak tomuto chování u dětí a adolescentů předcházet.

 

17. října 2017       Téma: Geny a výchova dítěte

Seminář seznamuje s různými výchovnými styly. Zabývá se vzájemným poměrem genů a efektem výchovy. Odpovídá na otázku, co můžeme výchovou ovlivnit a zda je mocnější vliv genů či výchovy, při formování osobnosti dítěte. Nabízí vývhovné strategie, které je vhodné ve výchově dítěte uplatňovat.

 

7. listopadu 2017  Téma: Účinné strategie při výchově neklidného a agrasivního dítěte

Seminář seznámí účastníky s životními situacemi dětí, které mohou být pro ně rizikové, se způsoby předcházení těmto rizikům a s možnostmi včasných intervenčních zásahů. Informuje o možých zdrojích neklidu a agresivity dětí.