Setkání s rodiči

25.02.2017 20:52

Dne 21. 2. 2017 proběhlo již druhé setkání s rodiči, tentokráte na téma "Efektivní komunikace nejen s dětmi". Během semináře si rodiče a vyučující osvojili informace, jak úspěšně obstát v komunikaci. Seminář vedla a příště také opět povede PhDr. Nora Gavendová. Další téma, na které se můžete těšit ještě v tomto školním roce je "Deset vývhovných zásad, které by měl každý rodič znát a respektovat", které se uskuteční 11. 4. 2017 v 16:00 hod. v budově druhého stupně ZŠ.

Ve školním roce 2017/2018 nás čekají témata: 1. Sebepoškozování v dětském a adolescentním věku

                                                                    2. Geny a výchova dítěte

                                                                    3. Účinné strategie při výchově neklidného a agresivního dítěte

O termínech těchto seminářů budete včas informováni.