Recitační soutěž

14.03.2015 19:23

        Ve čtvrtek 19. února proběhla v Hlučíně v Domě dětí a mládeže recitační soutěž pro žáky základních škol Hlučína a okolí. Této tradiční akce se zúčastnili také naši školáci. Byli vybráni nejlepší recitátoři z jednotlivých tříd:

Lucie Svobodová

Zdeněk Nevrtal

Adam Návrat

Dominika Nováčková

Filip Gavliček.

Všem těmto dětem patří velká pochvala za vzornou reprezentaci naší školy.

 

        Zvláště pak bych chtěla vyzvednout výkon Filipa Gavlička z 5. třídy, který se v silné konkurenci umístil ve 2. kategorii na krásném 1. místě s básní Miloše Kratochvíla Nevěsty. Tento žák nás bude reprezentovat v březnu v Opavě v okresním kole této soutěže.

        Neméně bych chtěla ocenit žáka 3. třídy Adama Návrata, který uspěl v 1. kategorii na pěkném 3. místě s básní Jiřího Žáčka Strýček Jean. Jeho recitátorské, ale i herecké nadání můžeme zhlédnout v hlavní roli pohádky Miloše Macourka Papoušek má jedničky, kterou 

připravuje literárně dramatický kroužek  naší školy.

        Zároveň bych chtěla poděkovat třídním učitelkám žáků za vhodný výběr básní a přípravu dětí na soutěž. Doufám, že i v příštích ročnících se naše škola bude úspěšně prezentovat na této akci.

                                                                                       Mgr. Ivanka Lukavcová