Když děti pomáhají dětem …

10.05.2016 21:05

        Možná jste již někteří postřehli, že děti naší školy sbírají plastová víčka. Ano, sbírají je již druhým rokem a PROČ?  Rozhodly se touto formou pomoci postiženým dětem v jejich nelehkých chvílích.       

        V minulém roce byl sběr organizován pro Emičku z Bolatic a Ondráška z Ostroha. Tento rok jsme začali sbírat víčka pro Tomáška z Ostravy, který má dětskou mozkovou obrnu. Díky sběru víček bude Tomáškovi uhrazena část nákladů na měsíční léčbu KLIM-THERAPY v Sanatoriích Klimkovice. Tento druh léčby (vedoucí ke stabilitě těla a následně i chůze) pojišťovny, zatím, u nás nehradí!

         Jsme rádi, že za přispění všech zapálených dětí, rodičů, prarodičů, známých, spolupracovníků, …. i VÁS, kteří jste některému školákovi víčka darovali, se jich podařilo jednorázově nasbírat 130,5 kg - jen na dolní ZŠ!

Výsledky sběru: 1. třída – 22,5 kg ;  2. třída – 22 kg; 3. třída – 29 kg ; 4. třída – 35 kg!, 5. třída – 22 kg

Děkujeme, děti! Přispíváte na dobrou věc!

        Spoluobčané, prosíme, nevyhazujte žádná plastová víčka! Sbírejte je a věnujte některému dítku – uděláte tak radost 2x! Pokud by někdo chtěl přispět finančním obnosem na transparentní účet založený rodiči Tomáška, je letáček k dispozici v každé třídě naší ZŠ, nebo u Mgr. P. Fojtíkové.

 

Mgr. Petra Fojtíková