Chemie na hradě

26.06.2016 16:42

Dne, 23. 6. 2016, se žáci naší školy zúčastnili „výletu” na Slezskoostravský hrad. A proč se vydali právě sem? Odpověď je zcela jednoduchá. Jeli se přesvědčit, zda mohou být přírodní a technické vědy také zábavné a krásné. Na našem Slezkoostravském hradě se totiž konal již 10. ročník akce Chemie na hradě.

Doslova celý hrad byl obsypán a obležen dětmi všech věkových skupin, samozřejmě nechyběl ani jejich pedagogický dozor. Byla pro ně připravena řada atrakcí, chemických a přírodovědných kouzel a pokusů a také soutěží, za které byli všichni výherci náležitě oceněni. Snad největší atrakcí byla živá sedmikilová, 2,5 m dlouhá a nádherně (bíložlutě) zbarvená krajta, kterou si mohl kterýkoliv z návštěvníků pohladit, ti odvážnější si ji mohli dokonce nechat ovinout kolem krku a celého těla.

Každý si přišel na své a myslím, že jak naši žáci, tak i ostatní se přesvědčili o tom, že přírodní a technické vědy nejsou jen teoretické, ale že mohou být také zábavné a krásné.

Za ZŠ Šilheřovice Mgr. Lucie Plačková

Další fotografie naleznete v naší fotogalerii