Byla otevřena nová počítačová učebna.

06.05.2015 13:02

        Od 29. dubna 2015 se žáci učí v nové počítačové učebně. Ta byla slavnostně otevřena za přítomnosti starosty a místostarosty obce Šilheřovic, členů obecního zastupitelstva, školní rady, ředitelky a zástupkyně základní školy a pedagogických pracovníků

        Nová učebna zcela jistě přispěje ke zkvalitnění výuky na naší škole.

 

Mgr. Řehánková