Beseda žáků se starostou obce

05.11.2015 10:23

    V pátek 23.10. 2015 se na dolní ZŠ uskutečnila beseda žáků 4. a 5. třídy se starostou naší obce p. Mgr. Radkem Káňou. Pan starosta přišel dětem objasnit fungování obce, včetně povinností členů zastupitelstva a rady obce. Děti se zájmem vyslechly informace týkající se historie obce Šilheřovice a  zhlédly přinesený „Územní plán“ naší obce, na kterém každého překvapila velikost obhospodařovaného území (pozn. které je dokonce větší než města Hlučína).

    Nakonec došlo i na dotazy dětí, které byly k jejich větší či menší spokojenosti zodpovězeny. A protože měli žáci 4. třídy vypracované i návrhy na možná zlepšení věcí v naší obci, byly jejich kopie, v záběru besedy předány panu starostovi k pročtení a zvážení možné realizace. ;o) 

Celou besedu provázela příjemná atmosféra a zvídané otázky žáků. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu starostovi R. Káňovi za jeho ochotu a vstřícnost při realizaci této besedy.

 

Mgr. Petra Fojtíková