Beseda s poslancem Parlamentu ČR

09.03.2015 18:55

Základní školu v Šilheřovicích

navštívil poslanec Parlamentu ČR, Herbert Pavera

 

       Dne 3. 3. 2015 měl druhý stupeň Základní školy v Šilheřovicích tu čest přivítat významného hosta. Byl jím člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předseda Sdružení obcí Hlučínska a dlouholetý starosta obce Bolatic, Mgr. Herbert Pavera, který velmi rád a ochotně přijal naše pozvání, a to navzdory svému pracovnímu vytížení.

       Pan poslanec uceleně a systematicky svou přednášku začal představením obce Bolatic, kde od roku 1998 vykonává funkci starosty. Po malém historickém exkurzu pestrých a rozhodně nesnadných dějin Hlučínska přiblížil svou druhou funkci, a tou je angažovanost ve Sdružení obcí Hlučínska, jejímž předsedou je od roku 2006. Sdružení obcí Hlučínska bylo založeno roku 2003 a jedná se o dobrovolný svazek obcí v okresu Opava se sídlem v Hlučíně, jehož cílem je zkvalitňování především hospodářské a kulturní spolupráce mezi svými členy, tj. 27 soudobými hlučínskými obcemi.

       Poté se konala ústřední část přednášky, a tou bylo představení Parlamentu České republiky, jakožto dvoukomorového zákonodárného sboru ČR, tvořeného Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Pan poslanec představil webové stránky Parlamentu ČR,  názorně ukázal žákům, jak se v nich mají orientovat, odkázal na další zdroje, z nichž je možno čerpat informace nejen z politického spektra. Na programu přednášky byly parlamentní volby, proces přijímání zákonů, přehled zákonodárné činnosti, hlasovací a jednací řád sněmovny, náplň a provoz poslanecké kanceláře aj. V závěru přednášky byl vymezen prostor pro dotazy žáků i vyučujících.

       Pan poslanec H. Pavera po absolvování gymnázia v Hlučíně vystudoval učitelství matematiky a chemie pro ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Následně působil jako učitel na ZŠ v Opavě-Kylešovicích, taktéž jako zástupce ředitele a v letech 1992 – 1998 byl na této škole i ředitelem. Je ženatý a má dvě dcery.

       Jako starosta se snaží maximálně podporovat rozvoj mladých lidí a angažovat je do chodu vesnice. Aktivně se také podílí v kulturní oblasti. Koneckonců, kdo by neznal Bobry (Bolatické břicháče) a jejich pestrý repertoár, s nímž jezdí i za hranice nejen hlučínského regionu, ale i našeho státu! Ostatně i v Šilheřovicích už tento soubor bolatických nadšenců nejednou hostoval.

       Pan poslanec Herbert Pavera je člověk nesmírně pracující, obětavý, skromný a čestný. Neschází mu empatie a má smysl pro řád a povinnost. Napříč všemu, co v životě dokázal, zůstává stále věrný základním lidským hodnotám a tradicím. Je ho třeba obdivovat ani ne tak pro to, čeho v životě vlastním úsilím a pílí dosáhl, ale hlavně pro to, kým zůstal. A to je člověkem, který má otevřené srdce pro potřeby druhých.

 

Mgr. Pavlína Řehánková